Friday, April 25, 2008

Kalad on üldnimetus vees elavatele kõigusoojastele keelikloomadele. Termin ei oma tänapäeval süstemaatilist tähendust, vaid on kasutusel kokkuvõtliku mõistena sarnase välimusega loomade klasside esindajate kohta. Ajalooliselt on ta siiski ka taksonoomilise ühikuna käibel olnud (klass Pisces).

Kalade keha on kaetud soomustega ning arenenud on kaks paari paarisuimi ja mitu paaritut uime. Kalu on rikkalikult meredes ja mageveekogudes, kalaliike elab alates ookeanisüvikutest kuni kõrgete mägijärvedeni.

Kalad on tähtsad inimese püügiobjektid, paljusid liike kasutatakse töönduslikult; levinud on ka nende kasvatus kalatiikides. Kaladel on ka rekreatsiooniline ja esteetiline väärtus: populaarne on nii üldine kalapüük kui ka sportkalapüük, esteetilist väärtust omavad kalad näiteks akvaariumites. Kalu on austatud ja kasutatud ka paljudes kultuurides nii jumaluste kui ka ususümbolitena, samuti on kalu kajastatud arvukates raamatutes ja filmides.

Wednesday, March 26, 2008


Kalev Gustav:
David Beckham is an athlete.
Joosep:
Bruce Willis is an actor.
Sandra Liis:
Kristina Smigun is an athlete.
Johanna:


Maarja Liis Ilus is a singer.
Romet:


Allen Iverson is an athlete.
Helena:


Mackenzie Rosman is an actor.


Rasmus:
Carl Lewis is an athlete.
Helena:


Rihanna is a singer.Anette:Hillary Duff is a singer.
Silver:


Paul Keres is an athlete.

Markus:

Lebron James is an athlete.


Marilin:

Angelina Jolieis an actor.Jaan Rannap is a writer. He has written children's books.
Erki Nool is an athlete. He has taken part in the Olympic Games.
Ellen Niit is a writer. She has written poems for children and for rgrown-ups.
Veljo Tormis is a composer. He has wriitten choir music.
Tõnu Kark an actor. He has acted in many films.
Maarja is a singer. She has sung in the Eurovision song contest.
Navitrolla is an artist. He has painted a lot of pictures.Mart Poom is a football player.
He play in Watford United.

Monday, March 24, 2008

My holiday

In start of my holiday I didn´t do anything. I played football, played with PlayStation and met my friends. On Thursday I went to Saaremaa. I visit my relatives in Saaremaa. My relatives are very friendly and they give me a lot of eggs. They have a ball. This ball is hundred years old and this stinks like very dirty toilet. I like my holiday very much but I don't like this very dirty ball.